Well this is interesting. Apparently sjór félli could mean the tide ebbed
or rose.

GraceSíðan fóru þeir til skips síns og sigldu í sund það er lá milli eyjarinnar
og ness þess er

Afterwards they went to their ship and sailed into that sound which lay
between the island and that headland which

norður gekk af landinu, stefndu í vesturátt fyrir nesið. Þar var grunnsævi
mikið að fjöru

went north from the land, went in the direction of the west quarter before
(the) headland. There was much shallow water at (the) beach?

sjóvar og stóð þá uppi skip þeirra og var þá langt til sjóvar að sjá frá
skipinu.

of (the) sea and (the shallows) brought up their ship and then (it) was a
long way to (the) sea to see from the ship.

En þeim var svo mikil forvitni á að fara til landsins að þeir nenntu eigi
þess að bíða að

And to them was so much curiosity about (it) to go to the land that they
were not willing (regarding) this to wait until

sjór félli undir skip þeirra og runnu til lands þar er á ein féll úr vatni
einu. En þegar sjór

the tide rose* under their ship and ran to land there where a river fell out
of a certain lake? And as soon as the sea

féll undir skip þeirra þá tóku þeir bátinn og réru til skipsins og fluttu
það upp í ána, síðan

rose under their ship, then they took the boat and rowed to the ship and
conveyed it up into the river, afterwards

í vatnið og köstuðu þar akkerum og báru af skipi húðföt sín og gerðu þar
búðir, tóku það

into the lake and cast anchor there and carried from the ship their hammocks
and made there booths, made it a plan

ráð síðan að búast þar um þann vetur og gerðu þar hús mikil.

afterwards to live there during that winter and made a great house there.

Hvorki skorti þar lax í ánni né í vatninu og stærra lax en þeir hefðu fyrr
séð.

Neither in short supply there were salmon in the river nor in the lake and
bigger salmon than they had seen before.

Þar var svo góður landskostur, að því er þeim sýndist, að þar mundi engi
fénaður fóður

There were such good conditions in the land, that which seemed to them, that
there would be no need for fodder for livestock

þurfa á vetrum. Þar komu engi frost á vetrum og lítt rénuðu þar grös. Meira
var þar

in winter. There came no frost in winter and grass diminished little there
( barely stopped growing). Day length was better there than

jafndægri en á Grænlandi eða Íslandi. Sól hafði þar eyktarstað og
dagmálastað um skammdegi.

(either) in Greenland or Iceland. (The) sun had set there at half past
three and risen at nine during the short days.

En er þeir höfðu lokið húsgerð sinni þá mælti Leifur við föruneyti sitt: "Nú
vil eg skipta

And when they had finished their house-making, then Leif spoke with his
fellow travelers, "Now I want to

láta liði voru í tvo staði og vil eg kanna láta landið og skal helmingur
liðs vera við skála

have our crew divide into two parts and I want to allow to explore the land
and half of (the) crew shall be with the huts at

heima en annar helmingur skal kanna landið og fara eigi lengra en þeir komi
heim að kveldi og skiljist eigi."

home and (the) other half shall explore (the) land and go no further than
(that) the come home in (the) evening and not be separated."

Nú gerðu þeir svo um stund. Leifur gerði ýmist, að hann fór með þeim eða var
heima að skála.

Now they did so for a while. Leif alternately did (so) that he went with
them or was at home at (the) huts.

Leifur var mikill maður og sterkur, manna skörulegastur að sjá, vitur maður
og góður hófsmaður um alla hluti.

Leif was a large and powerful man, of men the most imposing to see, a wise
man and a good (and) temperate man concerning everything.

Fred and Grace Hatton
Hawley Pa