Síðan fóru þeir til skips síns og sigldu í sund það er lá milli eyjarinnar og ness þess er norður gekk af landinu, stefndu í vesturátt fyrir nesið.
Afterwards they went (back) to their ship and sailed into the Straits (sund-Z) between the Island and the Ness (headland) which went  (pointed?) Northwards from the land, they steered/turned (went round?) the Headland and went westwards
 
Þar var grunnsævi mikið að fjöru sjóvar og stóð þá uppi skip þeirra og var þá langt til sjóvar að sjá frá skipinu.
There were great areas of shallows (fjöri-4 cardinal points) i.e. in all directions and so stood the ship up (stranded) and it was far (so it seemed) to see the sea from the ship
 
En þeim var svo mikil forvitni á að fara til landsins að þeir nenntu eigi þess að bíða að sjór félli undir skip þeirra
And to them it was so great (their) curiosity to get to the land (nenne - unwilling) they were unwilling to wait until the sea-tide got under their ship [they went paddling]
 
og runnu til lands þar er á ein féll úr vatni einu.
and they ran ashore to there where was (einu - one) a fell  (hill) and water (lake? or River)
 
En þegar sjór féll undir skip þeirra þá tóku þeir bátinn
og réru til skipsins og fluttu það upp í ána, síðan í vatnið og köstuðu þar akkerum
When the sea (tide) re-floated their ship they took a boat and moved it up (into) the river, and then to the lake where they cast Anchor
 
og báru af skipi húðföt sín og gerðu þar búðir, tóku það ráð síðan
að búast þar um þann vetur og gerðu þar hús mikil.
and they carried from off the ship their sleeping sacks and built booths/shelters there, later they took to (decided) a plan to prepare for themselves to (spend) Winter and build a large house
 
Hvorki skorti þar lax í ánni né í vatninu og stærra lax en þeir hefðu fyrr séð.
There was not a lack of Salmon in the River and (they were) stouter/bigger than they had seen before.
 
Þar var svo góður landskostur, að því er þeim sýndist, að þar mundi engi fénaður fóður þurfa á vetrum.
There the quality of land (landskostur) was so good that it looked to them that the livestock/cattle would not seen fodder stored for the Winter
 
Þar komu engi frost á vetrum og lítt rénuðu þar grös.
There came  no frost in the winter and light loss/withering  (only)
of the grass 
 
 
Meira var þar jafndægri en á Grænlandi eða Íslandi. Sól hafði þar
eyktarstað og dagmálastað um skammdegi.
[much help from CV] More even were the length of days there than in Greenland or Iceland. The Sun was there on the short(est) day from early mass until half-past three (CV)
[I imagine they had no trouble sorting out their Digital Watches - Alan - where are you now]
 
En er þeir höfðu lokið húsgerð sinni þá mælti Leifur við föruneyti sitt: "Nú vil eg skipta láta liði voru í tvo staði og vil eg kanna láta landið og skal helmingur liðs vera við skála heima en annar helmingur skal kanna landið og fara eigi lengra en þeir komi heim að kveldi og skiljist eigi."
When they had built/finished their housing, then Leif spoke with his companions -
"Now  I want to divide our troop into two groups and I want to explore this land - half  shall remain by the houses at home when the other half shall study/explore the land - they (at home) shall not go further then they (are able) to return by evening and they shall not separate of themselves.  [whew]
 
Nú gerðu þeir svo um stund. Leifur gerði ýmist, að hann for með þeim eða var heima að skála.
This they did for a time, Leif went along sometimes or (sometimes) stayed at home by the houses
 
Leifur var mikill maður og sterkur, manna skörulegastur að sjá, vitur maður og góður hófsmaður um alla hluti
Leif was a great (large) man, and strong of most imposing appearance (Z) and a good moderate man in all things
 
This seemed easier - I found - the reading of it not so difficult and that accounts for some of the longer paragraphs and dividing it up differently - so I could read it better
Kveðja
Patricia