Eiríkur taldist heldur undan, kveðst þá vera hniginn í aldur og kveðst minna mega við vosi öllu en var.
Eric spoke on the contrary (CV III) declared for himself to be getting on in years (of advanced age) and declared that he could call to minD being able to remember all that was.
(having once had a good memory)
 
Leifur kveður hann enn mundu mestri heill stýra
af þeim frændum.
Leif announced he was still the most fortunate captain in the family (of his kinfolk) 
 
Og þetta lét Eiríkur eftir Leifi og ríður heiman þá er þeir
eru að því búnir
And Eric agrees to this and rides from home -(heiman) while they are making ready (to go) 
 
og var þá skammt að fara til skipsins. Drepur hesturinn
fæti, sá er Eiríkur reið, og féll hann af baki og lestist fótur hans.
and it was (only) a short way to get to the ship. The Horse lost his footing (the one which) which Eric was riding and he fell from off it's back and injured his foot.
 
Þá mælti Eiríkur "Ekki mun mér ætlað að finna lönd fleiri en þetta er núbyggjum vér.
Then spoke Eric " "It is not meant for me to find land more than that which we now farm" 
 
Munum vér nú ekki lengur fara allir samt."
"This will mean - no longer do we travel together"
 
Fór Eiríkur heim í Brattahlíð en Leifur réðst til skips og félagar hans með honum, hálfur fjóði tugur manna.
Eric goes home to Brattahlið and Leif removed to the ship with his troop, 35 men.
 
 Þar var suðurmaður einn í ferð er Tyrkir
hét.
There was a certain Southern-Man (probably Saxon/German) on the journey named Tyrkir.
 
Nú bjuggu þeir skip sitt og sigldu í haf þá er þeir voru búnir og fundu þá það land fyrst er þeir Bjarni fundu síðast.
Now they made ready/prepared their ship and sailed out to sea when they were (quite) ready and found the land first, which Bjarni had last (most recently?) found
 
 Þar sigla þeir að landi og
köstuðu akkerum og skutu báti og fóru á land og sáu þar eigi gras.
They sailed to the land cast anchor and cast anchor launched a boat and went ashore and saw no grass there.
 
Jöklar miklir voru allt hið efra en sem ein hella væri allt til jöklanna frá sjónum og sýndist þeim það land vera gæðalaust.
Great glaciers covered it (the land) and seemed as one stone flat from the glaciers to the sea, and the land looked to be barren
 
Þá mælti Leifur: "Eigi er oss nú það orðið um þetta land sem Bjarna að vér höfum eigi komið á landið.
Then spoke Leif " It has not happened with this land the 
(the same) as Bjarni, that he had not (even) come ashore"
[i.e. - we did at least TRY Bjarni did not] 
 
Nú mun eg gefa nafn landinu og kalla Helluland."
"now I give a name to this land and call it Helluland"
 
Síðan fóru þeir til skips. Eftir þetta sigla þeir í haf og fundu land annað, sigla enn að landi og kasta akkerum,
Afterwards they went back to the ship and after that they sail to sea and  find another land sail yet (as before) and cast anchor.
 
skjóta síðan báti og ganga á landið.
Það land var slétt og skógi vaxið og sandar hvítir víða þar sem þeir fóru og ósæbratt.
Launch then a boat and go then ashore - that land was flat and grown with Forest and broad white sand where they walked and not steep down to the sea
 
Þá mælti Leifur: "Af kostum skal þessu landi nafn gefa og kalla Markland."
Then said Leif "From choice shall this land be given a name and I call it Markland [very original - forestland]
 
Fóru síðan ofan aftur til skips sem fljótast.
After this they went back to the ship as quickly possible. [ASAP]
 
Nú sigla þeir þaðan í haf landnyrðingsveður og voru úti tvö dægur áður þeir sáu land og sigldu að landi
Now they sail out to sea on a northeast wind and were at see two days ere they saw land, and sailed up to the land 
 
og komu að ey einni er lá norður af landinu og
gengu þar upp og sáust
and came to an island which was to the North of the land and they went up sand saw for themselves
 
um í góðu veðri og fundu það að dögg var á grasinu og
varð þeim það fyrir að þeir tóku höndum sínum í döggina og brugðu í munn sér og þóttust ekki jafnsætt kennt hafa sem það var
it was in good weather and found dew on the grass and it it happened that they  took up the dew in their hands and brought it to their mouths and thought not to have known it's like (it's equal)
 
This has taken longer than usual - my Engineer called and had some "fixins" for it so I had to save it to a file - and then when he had gone - I had trouble opening it again
[plus ça change]
Any Critique Welcome
Kveðja
Patricia