Hi guys,

I've been stalking this group for ages but only now feel I have the language level to actually join in.
Hope that's okay.

Þeir spyrja þá ef Bjarni vildi að landi láta þar en hann kvaðst eigi það vilja
Then they asked if Bjarni wanted to allow a landing there but he said that he did not want that
"því að mér líst þetta land ógagnvænlegt."
"because this land seems unprofitable to me."
Nú lögðu þeir eigi segl sitt, halda með landinu fram og sáu að það var eyland,
Now they did not lower their sail, they keep following the land in front and saw that it was an island
settu enn stafn við því landi og héldu í haf hinn sama byr. En veður
they set the prow in to the land and held the same wind into the sea.  But storms
óx í hönd og bað Bjarni þá svipta og eigi sigla meira en
grew in that place? and Bjarni then told them to lessen the sail and not to sail more than
bæði dygði vel skipi þeirra og reiða, sigldu nú fjögur dægur.
(at the point where) both their ship and rigging could easily perform well, following this they sailed for four days.
Þá sáu þeir land hið fjórða. Þá spurðu þeir Bjarna hvort hann ætlaði þetta
Then they saw the fourth land.  Then they asked Bjarni whether he thought this
vera Grænland eða eigi.
was Greenland or not.
Bjarni svarar: "Þetta er líkast því er mér er sagt frá Grænlandi og hér
Bjarnis says: 'This is like what is related to me about Greenland and here
munum vér að landi halda."
we will steer to the land."
Svo gera þeir og taka land undir einhverju nesi að kveldi dags og var þar bátur á nesinu.
They do so and make landfall at the foot of a certain point at evening-time and there was a boat in the point.
En þar bjó Herjúlfur faðir Bjarna á því nesi og af því
And there lived Herjulfr, Bjarni's father, on that point and because of this
hefir nesið nafn tekið og er síðan kallað Herjúlfsnes. Fór Bjarni nú til föður síns
the point has received his name and is therefore called Herjulf's Point.  Bjarni went now to his father's
og hættir nú siglingu og er með föður sínum meðan Herjúlfur lifði.
and now stops sailing and is with his father while he (Herjulfr) lives.
Og síðan bjó hann þar eftir föður sinn.
And then he lived there after his father.

--------- --------- --------- --------- --------- -

2.
Það er nú þessu næst að Bjarni Herjúlfsson kom utan af Grænlandi á fund
The next thing is that Bjarni, Herjulf's son, came abroad from Greenland into the presence
Eiríks jarls og tók jarl við honum vel. Sagði Bjarni frá ferðum sínum er
Earl Eirikr and the earl took him in well.  Bjarni told about his voyage when
hann hafði lönd séð og þótti mönnum hann verið hafa óforvitinn er hann hafði
he had seen land and he seemed to the men to have been insufficiently adventurous when he had
ekki að segja af þeim löndum og fékk hann af því nokkuð ámæli.
nothing to say about those lands and he recieved some criticism for it.
Bjarni gerðist hirðmaður jarls og fór út til Grænlands um sumarið eftir.
Bjarni became a follower of the earl and he went out to Greenland roughly the following summer.
Var nú mikil umræða um landaleitan.
There was now much talk about exploration.

Leifur son Eiríks rauða úr Brattahlíð fór á fund Bjarna Herjúlfssonar
Leifr, son of Eirik the red, from Brattahlíð went into the presence of Bjarni
og keypti skip að honum og réð til háseta svo að þeir voru hálfur fjórði tugur
and bought a ship for himself? and decided on oarsmen so there were 35
manna saman. Leifur bað föður sinn Eirík að hann mundi enn fyrir vera förinni.
men altogether. Leifr bade his father Eirik to still come on the voyage?

Thanks,
Jack