Couple of things had me confused towards the end.
Grace

Þeir spyrja þá ef Bjarni vildi að landi láta þar en hann kvaðst eigi það
vilja "því að mér líst þetta land ógagnvænlegt."

Then they ask if Bjarni wished to have (them go) to land but he declared not
to wish it, "because these lands seem to me unprofitable."

Nú lögðu þeir eigi segl sitt, halda með landinu fram og sáu að það var
eyland, settu enn

Now they didn't take in their sail, (instead) steer with the land forward
and saw that it was an island, yet (they) set

stafn við því landi og héldu í haf hinn sama byr. En veður óx í hönd og bað
Bjarni þá

(the) prow against that land and steered to sea (on) the same breeze. But
the weather rose higher and higher (Z) and Bjarni told them

svipta og eigi sigla meira en bæði dygði vel skipi þeirra og reiða, sigldu
nú fjögur dægur.

to reef the sails and not to sail more than both the good quality of their
ship and rigging (would allow), (they) sailed now four days.

Þá sáu þeir land hið fjórða. Þá spurðu þeir Bjarna hvort hann ætlaði þetta
vera Grænland eða eigi.

Then they saw the fourth land. Then they asked Bjarni whether he expected
this to be Greenland or not.

Bjarni svarar: "Þetta er líkast því er mér er sagt frá Grænlandi og hér
munum vér að landi halda."

Bjarni answers, "This is most likely that which is told to me of Greenland
and here will we steer towards land."

Svo gera þeir og taka land undir einhverju nesi að kveldi dags og var þar
bátur á nesinu.

So they do and land below a certain point in the evening and there was a
boat at the point.

En þar bjó Herjúlfur faðir Bjarna á því nesi og af því hefir nesið nafn
tekið og er síðan

And there lived Herjolf, Bjarni's father, at that point from which the
point has taken (it) name and which since (is)

kallað Herjúlfsnes. Fór Bjarni nú til föður síns og hættir nú siglingu og er
með föður

called Herjolf's point. Bjarni went now to his father and stopped sailing
now and is with

his father

sínum meðan Herjúlfur lifði. Og síðan bjó hann þar eftir föður sinn.

while Herjolf lived. And afterwards he lived there (in memory of?) his
father.


--------------------------------------------------------------------------------

2.
Það er nú þessu næst að Bjarni Herjúlfsson kom utan af Grænlandi á fund
Eiríks jarls og

It is now this next that Bjarni Herjolf's son came abroad from Greenland to
meet Earl Eric andtók jarl við honum vel. Sagði Bjarni frá ferðum sínum er hann hafði lönd séð
og þótti

(the) earl received him well. Bjarni told of his journeys where he had seen
land and peoplemönnum hann verið hafa óforvitinn er hann hafði ekki að segja af þeim löndum
og fékk hann af því nokkuð ámæli.

thought he had been incurious when he had nothing to say of those lands and
gave him from it some reproach.

Bjarni gerðist hirðmaður jarls

Bjarni became (the) earl's man.

og fór út til Grænlands um sumarið eftir. Var nú mikil umræða um
landaleitan.

and went abroad to Greenland during the following summer. Now was much talk
of explorations.

Leifur son Eiríks rauða úr Brattahlíð fór á fund Bjarna Herjúlfssonar og
keypti skip að

Leif, son of Eric the red of Brattahlid went to meet Bjarni Herjolf's son
and bought a shiphonum og réð til háseta svo að þeir voru hálfur fjórði tugur manna saman.
Leifur bað

of him? (or for him?) and recruited oarsmen so that they were 35 (Z) men all
together. Leif askedföður sinn Eirík að hann mundi enn fyrir vera förinni.

Eric, his father, that he would still be for (along??) on the journey.
Fred and Grace Hatton
Hawley Pa