Þá mælti Grímur: "Þú sækir fast að og væri vel að þú hefðir erindi."

Then Grim spoke, "You attack hard and (it) were well that you succeed.'

Grímur þreif þá upp spjót og skaut undir kverk Ásláki og hafði hann þegar
bana. Litlu

Grim seized a spear then and shot (it) under Aslak's chin and he died at
once. A little later

síðar vó Helgi Egil merkismann jarls. Þá sótti að Sveinn Hákonarson og lét
bera að þeim

Helgi slew Egil, (the) earl's standard bearer. Then Svein Hakon's son
attacked and had shields born against them

skjöldu og urðu þeir þá handteknir báðir Njálssynir.

and then they, both Njall's sons, became captured.

Jarl vildi þegar láta drepa þá en Sveinn kvað það eigi skyldu og sagði að
væri nótt.

(The) earl wanted to have them killed at once, but Svein said it should not
(be) and said it were night.

Þá mælti jarl: "Drepið þá á morgun en bindið þá rammlega í nótt."

Then (the) earl spoke, "Kill them in the morning but bind them securely at
night."

"Svo mun vera verða," segir Sveinn, "en eigi hefi eg vaskari menn fyrir
fundið en þessa

"So will (it) happen to be," says Svein, "but I have not found more valiant
men before than these

og er það hinn mesti mannskaði að taka þá af lífi."

and it (is) the greatest loss of life to take them from life."

Jarl mælti: "Þeir hafa drepið tvo hina vöskustu vora menn og skulum vér
þeirra svo hefna að þessa skal drepa."

(The) earl spoke, "They have killed two of the most valiant of our men and
we shall so avenge them that these shall be killed."

"Menn voru þeir að vaskari," segir Sveinn, "en þó mun þetta gera verða sem
þú vilt."

"Those men were more brave," says Svein, "but still this will be done as you
wish."

Voru þeir þá bundnir og fjötraðir.

"They were then bound and fettered.

Eftir það sofnaði jarl og hans menn. En er þeir voru sofnaðir mælti Grímur
til Helga: "Braut vildi eg komast ef eg mætti."

After that (the) earl and his men slept. But when they were sleeping, Grim
spoke to Helgi, "I want to escape quickly if I might."

"Leitum í nokkurra bragða þá," segir Helgi.

"Let's try to move somewhat then," says Helgi.

Grímur segir að þar nær honum liggur öx og horfir upp eggin. Grímur skreið
þangað til

Grim says that there near him lies and axe and the edge turns up. Grim
crept thence to

og fær skorið af sér bogastrenginn við öxinni en þó fékk hann sár mikil í
höndunum. Þá

(it) the bowstring was made to rub from him with the axe but still he made a
great wound in the arm. Then

leysti hann Helga. Eftir það skreiddust þeir fyrir borð og komust á land svo
að þeir jarl

he untied Helgi. After that they slipped overboard and escaped to land so
that they (the) earl (and his men)

urðu ekki varir við. Þeir brutu af sér fjötrana og gengu annan veg á eyna.
Tók þá að

did not become aware of (it). They broke the fetters from themselves and
went another way on (the) island. Then it became morning.

morgna. Þeir fundu þar skip og kenndu að þar var kominn Kári Sölmundarson.
Fóru þeir

They found there a ship and recognized that Kari Solmundarson was come
there. They went

þegar á fund hans og sögðu honum hrakning sína og sýndu honum sár sín og
kváðu þá mundi jarl í svefni.

at once to meet him and told him of their wretched treatment and showed him
their wounds and said then would (the) earl (be) asleep.

Kári mælti: "Illa verður slíkt er þeir skulu taka hrakningar fyrir vonda
menn er saklausir

Kari spoke, "Evil is such that they should take wretched treatment for ???
men who are innocent

eru eða hvað er nú gert næst skapi ykkru?"

or what is now nearest to do in your minds?"

"Fara að jarli," sögðu þeir, "og drepa hann."

"Go to (the) earl," they said, "and kill him."

"Ekki mun oss þess auðið verða." segir Kári, "en ekki skortir ykkur áhuga.
En þó skulum vér vita hvort hann er þar nú."

"This will not be granted," says Kari, "and you do not lack heart (Z). But
still we shall

know whether he is there now."
Fred and Grace Hatton
Hawley Pa