"Hvar?" sagði Sveinn son hans.

"Where?" said Svein, his son.

"Í seglinu," segir jarl, "er var heflað upp við rána."

"In the sail," says (the) earl, "when (it ) was furled up in (the)
sail-yard."

Þá rann á byr og sigldi Þráinn út úr firðinum til hafs. Hann mælti þá þetta
er lengi hefir uppi verið haft síðan:

Then a fair wind arose and Þráinn sailed out from the firth to sea. He
spoke then this which has been long celebrated:

Látum geisa Gamminn,

(We) allowed the vulture wings

gerrat Þráinn vægja.

Þráinn doesn't yield.

En er jarl spurði orð Þráins þá mælti hann: "Eigi ber hér til óviska mín
heldur það

But when (the) earl got word of Þráinn then he spoke, "My lack of wisdom
does not bear here rather it (is)

samband þeirra er þeim dregur báðum til bana."

their conspiracy which drags them both to death."

Þráinn var skamma stund í hafi og kom til Íslands og fór heim til bús síns.
Hrappur fór

Þráinn was scarcely at sea a little while and came to Iceland and went home
to his house. Hrapp went

með Þráni og var með honum þau misseri en um vorið eftir fékk Þráinn honum
bú á

with Þráinn and was with him those seasons (over the winter) and during the
next spring Þráinn made him a house at

Hrappstöðum og bjó Hrappur þar. Hann var þó lengstum að Grjótá og þótti þar
öllu

Hrapp's stead and Hrapp lived there. He was still still the longest time at
Grjot River and seemed to spoil everything there.

spilla. Það mæltu sumir menn að vingott væri með þeim Hallgerði og hann
fífldi hana en sumir mæltu því í móti.

Some men spoke it that friendliness were between them (he and) Hallgerd and
he seduced her but some spoke against it.

Þráinn fékk skipið Merði órækju frænda sínum. Sá Mörður vó Odd Halldórsson
austur í Gautavík í Berufirði.

Þráinn made over the ship to Mord the careless, his kinsman. That Mord slew
Odd Halldorsson in the east in Gautavik in Berufirth.

Allir frændur Þráins héldu hann nú fyrir höfðingja.

All Þráinn's kinsmen held him now for a chief.


89. kafli

Nú er þar til máls að taka er Hákon jarl missti Þráins. Hann mælti þá við
Svein son sinn:

Now is to take up the story there where Earl Hakon missed Þráinn. He spoke
then with Svein, his son:

"Tökum langskip fjögur og förum að Njálssonum og drepum þá því að þeir munu
vitað hafa með Þráni."

"(Let us) take four longships and go to Njall's sons and kill them because
they will have known (about the plot) with Þráinn.

"Það er eigi gott ráð," segir Sveinn, "að snúa sökum á óvalda menn en láta
þann undan setja er sökina ber á baki."

"It is not good advice," says Svein, "to turn attacks on innocent men and
allow that one to escape who bears the case on (his) back."

"Eg skal þessu ráða," segir jarl.

"I shall decide this," says (the) earl.

Halda þeir nú eftir Njálssonum og leita þeirra og finna þá undir eyjunni.

They steered now after Njall's sons and searched for them and found them
under an island.

Grímur sá fyrst skip jarlsins og mælti til Helga: "Herskip fara hér og kenni
eg að hér fer jarl og mun hann oss engan frið bjóða."

Grim saw the earl's ships first and spoke to Helgi, "Warships sail here and
I recognize that here sails (the) earl and he will offer us no peace."

"Það er mælt," segir Helgi, "að hver sé vaskur er sig ver við hvern sem hann
á um. Skulum vér og verja oss."

"It is said," says Helgi, "that he be valiant who defends himself with
whatever (or whomever?) he has about (him)."

Allir báðu hann fyrir sjá. Tóku þeir þá vopn sín.

All asked him for that? They took then their weapons.

Jarl kemur nú að og kallaði á þá og bað þá upp gefast. Helgi svarar að þeir
mundu verjast

(The) earl comes now and called to them and asked them to give up. Helgi
answers that they would defend themselves

meðan þeir mættu. Jarl bauð öllum grið, þeim er eigi vildu verja hann, en
svo var Helgi

while they might. (The) earl offered all a truce, those who did not want to
fight him, but so friendly was Helgi

vinsæll að allir vildu heldur deyja með honum. Jarl sækir nú að og hans menn
en hinir

that all wished rather to die with him. (The) earl attacks now and his men
but those

verjast vel og voru þeir Njálssynir þar jafnan sem mest var raunin. Jarl
bauð þeim oft

defended themselves well and those Njall's sons were always there where most
was tested. (The) earl offered them a truce frequently

griðin. Þeir svöruðu jafnan hinu sama og kváðust aldrei upp skyldu gefast.
Þá sótti að They answered always the same and said of themselves never
should (they ) give up.

þeim fast Áslákur úr Langeyju, lendur maður jarls, og komst upp á skipið
þremur sinnum.

Then Aslak from Langey, a landed man of (the) earl's, attacked them hard and
came up onto the ship three times.

Grace
Fred and Grace Hatton
Hawley Pa