"Eigi vildi eg herra," segir Þráinn, "að þér vænduð mig lygi heldur vildi eg
að þér leituðuð um skipið."

"I do not want, lord," says Þráinn, "that you find fault? with me (because
of) a lie, I would rather that you searched about (the) ship."

Þá fór jarl upp á skipið og leitaði og fann eigi.

Then (the) earl went up on (the) ship and searched and didn't find (anyone).

Þráinn mælti: "Berið þér mig nú undan herra?"

Þráinn spoke, "Now do you acquit me, lord?"

"Fjarri fer það," segir jarl, "en eigi veit eg hví vér finnum hann eigi. Eg
þykist sjá allt í

"Far from it," says (the) earl, "but I don't know why we do not find him. I
thought to see through everything

gegnum þá er eg kem á land en þá sé eg ekki til er eg kem hér."

then when I came ashore but then I see nothing at all when I come here."

Lætur hann þá róa til lands með sig. Hann var svo reiður að ekki mátti við
hann mæla. Sveinn son hans var þar með honum.

He had them row to shore with him. He was so angry that none might speak
with him.

Svein, his son, was with him.

Hann mælti: "Undarlegt skaplyndi er það að láta óverða menn gjalda reiði
sinnar."

He spoke, "An extraordinary set of mind it is to allow men to suffer his
rage on account of unworthy (men)."

Jarl gekk þá enn einn frá öðrum mönnum. Síðan gekk hann þegar aftur til
þeirra og mælti.

(The) earl went yet (again) then alone (away) from other men. Afterwards he
went back at once to them and spoke.

Róum vér enn út til þeirra."

"(Let) us row out to them yet (again)."

Þeir gerðu svo.

They did so.

"Hvar mun hann fólginn hafa verið?" segir Sveinn.

"Where will he have been hidden?" says Svein

Jarl svaraði: "Eigi mun það nú skipta því að hann mun nú í brautu vera
þaðan. Sekkar

(The) earl answered, "It will not now matter because he will now be away
from there. Two sacks

tveir lágu þar hjá búlkanum og mun Hrappur þar hafa komið í staðinn þeirra í
búlkann."

lay there near the cargo and Hrapp will have come there instead of them into
(the) cargo."

Þráinn tók til orða: "Fram hrinda þeir enn skipinu og munu enn ætla út
hingað til vor.

Þráinn began to speak, "They launch the ship yet (again) and will still
intend (to come) out hither to us.

Skulum vér nú taka hann úr búlkanum og koma öðru í staðinn en þó skulu
sekkarnir lausir."

We shall now take him out of the cargo and other (stuff) come instead but
still shall the empty sacks (remain)."

Þeir gerði svo. Þá mælti Þráinn: "Látum vér Hrapp nú í seglið, það er heflað
upp við rána."

They did so. Then Þráinn spoke, "Let us (put) Hrapp now into a sail, it is
furled up on ??"

Þeir gera svo. Jarl kemur nú til þeirra.

They did so. (The) earl comes now to them.

Var hann þá allreiður og mælti: Vilt þú nú selja fram manninn Þráinn? Og er
nú verra en fyrr."

He was then furious and spoke, "Þráinn, do you want to turn over the man?
And now (it) is worse than before."

Þráinn svarar: "Fyrir löngu seldi eg hann fram ef hann væri í minni
varðveislu eða hvar mun hann verið hafa?"

Þráinn answers, "Long ago I (would have) turned him over if he were in my
keeping or where will he have been?"

"Í búlkanum," segir jarl.

"In the cargo," says (the) earl.

"Hví leituðuð þér hans eigi þar þá?" segir Þráinn.

"Then why didn't you search for him there?" says Þráinn

"Eigi kom oss það þá í hug," segir jarl.

"It didn't occur to us then," says (the) earl.

Síðan leituðu þeir hans um allt skipið og fundu hann eigi.

After that they searched for him all over the ship and didn't find him.

Þá mælti Þráinn: "Viljið þér mig nú undan bera herra?"

Then Þráinn spoke, "Now do you acquit me, lord?"

"Víst eigi," segir jarl, "því að eg veit að þú hefir fólgið manninn þó að eg
finni hann eigi.

"Certainly not," says (the) earl, "because I know that you have hidden the
man nevertheless I don't find him.

En heldur vil eg að þú níðist á mér en eg á þér."

And I want rather that you behave in a dastardly way to me than I to you."

Fór jarl þá til lands.

(The) earl sailed then to land.

"Nú þykist eg sjá," sagði jarl, "hvar Þráinn hefir fólgið Hrapp."

"Now I think to see," said (the) earl, "where Þráinn has hidden Hrapp."Grace

Fred and Grace Hatton
Hawley Pa