Thanks, Patricia!!!! Lightening zapped our computer once again creating a
cloud of evil smelling smoke. Also took out my brother-in-law's phones and
water heater. Finally back online.

Þórr mun brennt hafa. Þess get eg að Þórr var þá reiður mjög.
Grace

Eftir það tóku þeir langskip eitt og fóru út til kaupskipsins. Þráinn kennir
ferð jarls og stendur upp og fagnar honum blíðlega.

After that they took one longship and went out to the merchant ship. Þráinn
recognizes (the) earl's journey and stands up and welcomes him kindly.

Jarl tók því vel og mælti svo: "Manns þess leitum vér er heitir Hrappur og
er íslenskur.

(The) earl received it well and spoke thus, "We search for this man who is
called Hrapp and is an Icelander."

Hann hefir gert oss hvetvetna illt. Viljum vér nú þess biðja yður að þér
seljið hann fram eða segið til hans."

He has done us every kind of evil. We will now ask this of you that you
hand him over or tell about him."

Þráinn mælti: "Vissuð þér að eg drap útlaga yðvarn herra og hætti þar til
lífi mínu og þá eg fyrir það af yður stórsæmdir."

Þráinn spoke, "You know that I killed your outlaw, lord, and risked my life
at it and I received for it your greatest honour."

"Meiri sæmdir skalt þú nú hafa," segir jarl.

"More honour shall you now have," says (the) earl.

Þráinn hugsaði fyrir sér og þóttist eigi vita hvað jarl mundi mest meta.
Þrætir nú þó að

Þráinn pondered on it and thought not to know what (the) earl would most
value. Now (he) denies still that

Hrappur sé þar og bað jarl leita. Jarl hafði lítið við það og gekk á land og
í braut frá

Hrapp be there and bade (the) earl search. (The) earl didn't make much of
it and went ashore and away from

öðrum mönnum og var þá reiður mjög svo að engi maður þorði við hann að mæla.

other people and was then very angry so that no man dared to speak with him.

Jarl mælti: "Vísið mér til Njálssona og skal eg nauðga þeim til að þeir segi
mér hið sanna."

(The) earl spoke, "Direct me to Njall's sons and I shall force them to (it)
that they tell me the truth."

Þá var honum sagt að þeir höfðu út látið.

"Then he was told that they had sailed.

"Ekki má það þá," segir jarl, "en vatnkeröld tvö voru þar við skipið Þráins
og má þar

"Then it may not (be)," says (the) earl, "but two water vessels were there
with Þráin's ship and a man may well

maður vel hafa fólgist í. Og ef Þráinn hefir fólgið hann þá mun hann þar í
hafa verið og

have hidden there in. And if Þráin has hidden him then he will have been
there inside and

munum vér nú fara í annað sinn að finna Þráin."

we will now go another time to meet Þráin."

Þráinn sér þetta, að jarl ætlar enn út, og mælti: "Svo reiður sem jarl var
næstum þá mun

Þráin sees that, that (the) earl intends still (to come) out and spoke, "So
angry as (the) earl was then next (time) will

hann nú vera hálfu reiðari og liggur nú við líf allra manna þeirra er á
skipinu eru ef

he now be far more angry and now lies on (it the) life of all these men who
are on the ship if

nokkur segir til Hrapps."

anyone tells about Hrapp."

Þeir hétu allir að leyna því að hver var um sig mjög hræddur. Þeir tóku
sekka nokkura úr

They all promised to hide (him) because each was very fearful for himself.
They took some sacks out

búlkanum en létu Hrapp koma þar í staðinn. Fóru nú aðrir sekkar á hann ofan
þeir er léttir

of the cargo and had Hrapp come there in stead. Now other sacks went down
on him those which were lighter.

voru. Nú kemur jarl er þeir höfðu um Hrapp búið. Þráinn kvaddi vel jarl.
Jarl tók kveðju

Now (the) earl comes when they had prepared concerning Hrapp. Þráin greeted
(the) earl well. (The) earl accepted his greetings

hans og ekki skjótt. Sáu þeir að jarl var allmjög reiður.

and not ??. They saw that (the) earl was very, very angry.

Jarl mælti til Þráins: "Sel þú fram Hrapp því að eg veit víst að þú hefir
fólgið hann."

(The) earl spoke to Þráin, "You give Hrapp up because I know for certain
that you have hidden him."

"Hvar mun eg hafa fólgið hann herra?" segir Þráinn.

"Where will I have hidden him, lord?" says Þráin

"Þér mun það kunnigast," segir jarl, "en ef eg skal geta til þá ætla eg að
þú hafir áðan

"You will know best," says (the) earl, "but if I shall guess about it then I
expect that you have before

fólgið hann í vatnkeröldum þeim er hér voru við skipið."

hidden him in those water barrels which were here with the ship."Fred and Grace Hatton
Hawley Pa