Hrappur sneri þá til móts við Þráin Sigfússon og bað hann ásjá.

Hrapp turned then to meet with Þráin Sigfússon asked him for help.

"Hvað er þér á höndum?" segir Þráinn.

"What is on your hands? (What did you do wrong?)" says Þráin.

Hrappur mælti: "Brennt hefi eg goðahús fyrir jarli og drepið menn nokkura
og mun hann

Hrapp spoke, "I have burned (the) temple of (the) earl and killed some men
and he will

hér kona brátt því að hann er sjálfur í eftirleitinni."

come (typo) here soon because he is himself in the search party."

"Varla samir mér það," segir Þráinn, "svo mikið gott sem jarl hefir mér
gert."

"It scarcely befits me," says Þráin, "so much good that (the) earl has done
for me."

Þá sýndi Hrappur Þráni gripina þá er hann hafði borið úr goðahúsinu og bauð
að gefa

Then Hrapp showed Þráin valuables then which he had carried out of the
temple and offered to give

honum féið. Þráinn sagði að hann mundi eigi þiggja nema annað fé kæmi í mót.

him (the) wealth. Þráin said that he would not accept unless other money
would come in return.

Hrappur mælti: "Hér mun eg stað nema og skal mig hér drepa fyrir augum þér
og munt

Hrapp spoke, "Here I will stop and here (they) shall kill me before your
eyes and you will

þú þá bíða af hvers manns ámæli."

then suffer from every man's reproach."

Þá sjá þeir ferð jarls og manna hans. Þá tók Þráinn við Hrappi en lét skjóta
báti og fluttist út á skipið.

Then they see (the) earl's journey and his men. Then Þráin accepted Hrapp
and had boats launched and removed out to (the) ship.

Þráinn mælti: "Nú er þetta fylgsni helst að brjóta botn úr tunnum tveim og
skalt þú þar fara í."

Þráin spoke, "Now this is (the) best hiding place to break out (the) bottoms
of two barrels and you shall travel therein."

Svo var gert að hann fór í tunnurnar og voru bundnar saman síðan og látnar
fyrir borð.

So (it) was done that he traveled in barrels and (they) were bound together
afterwards and lowered over board.

Þá kemur jarl með liði sínu til Njálssona og spurði ef Hrappur hefði komið
þar. Þeir

Then (the) earl comes with his troop to Njall's sons and asked if Hrapp had
come there. They

sögðu að hann kom. Jarl spurði hvert hann færi þaðan. Þeir kváðust eigi
reiður hafa á hent.

said that he came. (The) earl asked where he (had) gone thence. They said
of themselves not to have suitable? accommodation?? (M & P have 'hadn't
paid any attention.')

Jarl mælti: "Sá skyldi mikla sæmd af mér hafa er mér segði til Hrapps."

(The) earl spoke, "Such a one should have great honours from me who would
tell me about Hrapp."

Grímur mælti hljótt við Helga: "Fyrir hví skulum við eigi segja? Eg veit
eigi nema Þráinn

Grim spoke quietly with Helgi, "For what reason shall we not tell? I don't
know but that Þráin

launi okkur engu góðu."

repays us with nothing good."

"Eigi skulum við segja að heldur," segir Helgi, "þar er líf hans liggur
við."

"We shall not tell all the more," says Helgi, "since his life depends on
(it)."

Grímur mælti: "Vera kann að jarl snúi á okkur hefndinni því að hann er svo
reiður að

Grim spoke, " (It) is possible (he) earl finds out and turns the revenge on
us because he is so angry that

niður mun nokkur verða að koma."

someone will come down (suffer for the crime)."

"Ekki munum við að því fara," segir Helgi, "en þó skulum við nú í braut
leggja skipinu og í haf þegar er gefur."

"We will not go that (way)," says Helgi, "but still we shall now sail away
and out to sea

at once when a wind blows."

"Skulum við nú ekki bíða Kára?" segir Grímur.

"Shall we now not wait for Kari? says Grim.

"Ekki mun eg um það hirða nú," segir Helgi.

"I will not care about it now," says Helgi

Þeir leggja út undir eyna og bíða þar byrjar.

They put out under an island and wait there for the wind.

Jarl gekk að skipamönnum og leitaði við alla þá en allir duldu að né eitt
vissu til Hrapps.

(The) earl went to ( the) seamen and asked all of them but all professed
that not one knew about Hrapp.

Þá mælti jarl: "Nú munum vér fara að finna Þráin félaga minn og mun hann
selja fram manninn ef hann veit nokkuð til."

Then (the) earl spoke, "Now we will go to find Þráin, my comrade, and he
will give up

the man if he knows anything about it."


Grace
Fred and Grace Hatton
Hawley Pa