88. kafli

Þetta sumar hið sama komu þeir Njálssynir til Noregs af Orkneyjum og voru
þar í

That same summer they, Njall's sons, came to Norway from (the) Orkneys and
were there in

kaupstefnu og biðu þar Kára Sölmundarsonar sem þeir höfðu við mælst. Þráinn
Sigfússon

(the) market and waited there for Kari Solmund's son as they had arranged
with (each other). Þráinn Sigfússon

bjó þá skip sitt til Íslands og var nú mjög búinn.

was building his ship then (to sail) for Iceland and (it) was now mostly
ready.

Þá fór Hákon jarl á veislu til Guðbrands. Um nóttina fór Víga-Hrappur til
goðahúss þeirra

Then Earl Hakon went to a feast to Gudbrand. During the night Hrapp (the)
Murderer went to their, (the) earl and Gudbrands, temple.

jarls og Guðbrands. Hann gekk inn í húsið. Hann sá Þorgerði hölgabrúði sitja
og var hún

He went into (the) house. He saw Þorgerð Holgi-bride sitting and she was

svo mikil sem maður roskinn. Hún hafði mikinn gullhring á hendi og fald á
höfði. Hann

as tall as a full grown man. She had a huge gold ring on (her) hand and a
hood on (her) head. He

sviptir faldinum hennar og tekur af henni gullhringinn. Þá sér hann kerru
Þórs og tekur af

strips the hood from her and takes the gold ring from her. The he sees Thor's
chariot and takes from

honum annan gullhring. Hann tók hinn þriðja af Irpu og dró þau öll út og tók
af þeim

him another gold ring. He took the third from Irpa and drew them all out
and took from them

allan búnaðinn. Síðan lagði hann eld í goðahúsið og brenndi upp. Eftir það
gengur hann

all the garb. Afterwards he set fire to the temple and (it) burned up (or
he burned it up?). After that he goes

braut. Tók þá að morgna. Hann gengur um akurland nokkurt. Þar spruttu upp
sex menn

away. Then morning came. He goes across some cropland. There sprang up
six men

með vopnum og sækja þegar að honum en hann verst vel. Verða þær málalyktir
að hann

with weapons and attack him at once but he defends himself well. That
conclusion results that he

vegur þrjá menn en særir Þránd til ólífis en eltir tvo til skógar svo að
þeir báru enga njósn jarli.

slays three men and wounded Þránd mortally and pursued two into (the) forest
so that they (could) bear no news to (the) earl.

Hann gekk þá að Þrándi og mælti: "Kosti á eg nú að vega þig og vil eg það
eigi. Skal eg

He went then to Þránd and spoke, "I have now (the) choice to kill you and I
do not wish it. I shall

meira virða mágsemd við þig en þér virðið við mig."

better honour our in-law relationship with you than you have honoured (it)
with me."

Hrappur ætlar nú að snúa aftur á skóginn. Sér hann nú að menn eru komnir
meðal

Hrapp intends now to turn back to the forest. He sees now that men are come
between

skógarins og hans. Treystist hann þá eigi þangað á að leita. Leggst hann þá
niður í runna

him and the forest. He doesn't trust then to seek (to go) thither. He lays
himself then down in a certain thicket

nokkura og liggur þar um stund.

and lies there for a while.

Þeir Hákon jarl og Guðbrandur gengu þenna morgun snemma til goðahússins og
fundu

They, Earl Hakon and Gudbrand, went that morning quickly to (the) temple and
found

það brunnið upp en úti þrjú goðin og úr öllum skrúðanum.

it burn up and three gods outside and out of all the adornments.

Þá tók Guðbrandur til orða: "Mikill máttur er gefinn goðum vorum er þau hafa
gengið sjálf úr eldinum."

Then Gudbrand took to speaking, "Great power is given our gods when they
have gone out of a fire by themselves."

Grace
Fred and Grace Hatton
Hawley Pa