13. kafli

Þá Bjarna Grímólfsson bar í Grænlandshaf og komu í maðksjá. Fundu þeir eigi
fyrr en

Then Bjarni Grimolf's son was carried into Greenland's sea and (they) came
into a sea full of worms. They didn't discover (the problem) before when

skipið gerist maðksmogið undir þeim. Þá töluðu þeir um hvert ráð þeir skyldu
taka. Þeir

the ship became worm-eaten beneath them. Then they talked about what course
they should take. They

höfðu eftirbát þann er bræddur var seltjöru. Það segja menn að skelmaðkurinn
smjúgi eigi

had a boat in tow then which was tarred with seal fat. People say it that
the worm with a shell does not creep through

það tré er seltjörunni er brætt. Var það flestra manna sögn og tillaga að
skipa mönnum

that wood which is tarred with seal tar. It was said by most people and
advised to unload people

bátinn svo sem hann tæki upp. En er það var reynt þá tók báturinn eigi meir
upp en

(onto?) the boat so (many) as it would accommodate. But when that was tried
then the boat accommodated not more than

helming manna. Bjarni mælti þá að menn skyldu fara í bátinn og skyldi það
fara að

half ( the) people. Bjarni spoke then that people should go into the boat
and it should go according

hlutföllum en eigi að mannvirðingum. En hver þeirra manna vildi fara í
bátinn sem þar

to lots but not to rank. But each of those people wished to go into the
boat as (many) there

voru, þá mátti hann eigi við öllum taka. Fyrir því tóku þeir þetta ráð að
hluta menn í

were, then he might not take all along. They accepted this advice for it to
(have) people cast lots

bátinn og af kaupskipinu. Hlutaðist þar svo til að Bjarni hlaut að fara í
bátinn og nær

(to get into) the boats and off the merchant ship. The lot falls in such a
way that Bjarni won the lot to sail in the boats and nearly

helmingur manna með honum. Þá gengu þeir af skipinu og í bátinn er til þess
höfðu hlotist.

half of (the) people with him. Then they went from the ship and into the
boat which to this had been allotted.

Þá er menn voru komnir í bátinn mælti einn ungur maður íslenskur sá er verið
hafði

Then when people were come into the boat, one young Icelandic man spoke, he
who had been

förunautur Bjarna: "Ætlar þú Bjarni að skiljast hér við mig?"

a companion of Bjarni's, "Bjarni, do you intend to part with me here?"

Bjarni svarar: "Svo verður nú að vera."

Bjarni answers, "So it is now to be."

Hann segir: "Svo með því að þú hést mér eigi því þá er eg fór með þér frá
Íslandi frá búi föður míns."

He says, "So it is not that which you promised me then when I went with you
from Iceland from my father's house."

Bjarni segir: "Eigi sé eg hér þó annað ráð til eða hvað leggur þú hér til
ráðs?"

Bjarni says, "I still don't see here another course or what do you suggest
here for advice?"

Hann segir: "Sé eg ráðið til að við skiptumst í rúmunum og farir þú hingað
en eg mun þangað."

He says, "I see the plan for (it) that we exchange places and you go hither
and I will thither."

Bjarni svarar: "Svo skal vera og það sé eg að þú vinnur gjarna til lífs og
þykir mikið fyrir að deyja."

Bjarni answers, "So shall (it) be and I see it that you, friend, yearn for
life and think much

to die."

Skiptust þeir þá í rúmunum. Gekk þessi maður í bátinn en Bjarni upp í skipið
og er það

Then they swapped places. This man went into the boat but Bjarni up into the
ship and it issögn manna að Bjarni létist þar í maðkahafinu og þeir menn sem í skipinu
voru með

said by people that Bjarni died there in the worm sea and those men as were
in the ship

with

honum. En báturinn og þeir er þar voru á fóru leiðar sinnar til þess er þeir
tóku land ogsögðu þessa sögu síðan.

him. And the boat and those who were on (it) went their way until this when
they reached land and told this story afterward.Grace

Fred and Grace Hatton
Hawley Pa