En er sjá stund var liðin sjá þeir sunnan fara mikinn fjölda skipa
Skrælingja svo sem straumur stæði.
After that time they saw from the south a great crowd of Skraeling ships in a steady stream
 
 Var þá veift trjánum öllum rangsælis og
ýla allir Skrælingjar hátt upp. Þá tóku þeir rauða skjöldu og báru í mót.
They were waving their poles against the Sun (counter clockwise) and all the Skraelings were hollering loudly. They took their red shields and went to meet.
 
Gengu þeir þá saman og börðust. Varð þar skothríð hörð. Þeir höfðu og
valslöngur Skrælingjar.
Then they went together and fought. There was a heavy rain of missiles and the Skraelings had warslings (CV catapults)
 
Það sjá þeir Karlsefni og Snorri að þeir færðu upp á stöngum Skrælingjarnir
knött mikinn og blán að lit og fló upp á land yfir liðið og lét illilega við
þar er niður kom.
Then saw they, Karlsefni and Snorri, that the Skraelings lift up on poles a great black ball and it flew up over the crowd and made an ugly noise (threatening) when it came down
 
Við þetta sló ótta miklum yfir Karlsefni og á lið hans svo að þá fýsti
einskis annars en halda undan og upp með ánni
With that there was great fear over Karlsefni and his men, so they did not urge each other on, but (as an alternative) to escape up river
 
því að þeim þótti lið
Skrælingja drífa að sér öllum megin og létta eigi fyrr en þeir koma til
hamra nokkurra. Veittu þeir þar viðtöku harða.
Because it seemed the crowd of Skraelings came at them from all sides. They did not stop until they came to one certain rock/crag. There they fought a good fight
 
Freydís kom út og sá er þeir héldu undan. Hún kallaði: "Hví rennið þér undan
slíkum auvirðismönnum, svo gildir menn er mér þætti líklegt að þér mættuð
drepa þá svo sem búfé?
Freydis came out and sees that they run away - She calls out"Why do you run from such worthless trash, you appear to me to be able to slaughter them like sheep
 
Og ef eg hefði vopn þætti mér sem eg mundi betur
berjast en einnhver yðvar."
And if I had a weapon I would acquit myself better than any one of you
 
Þeir gáfu öngvan gaum hvað sem hún sagði. Freydís vildi fylgja þeim og varð
hún heldur sein því að hún var eigi heil.
They gave/paid no heed to what she said. Freydis wanted to follow them and was held back because she was not well (with child)
 
Gekk hún þá eftir þeim í skóginn
en Skrælingjar sækja að henni.
She went after them into the forest but the Skraelings sought her
 
Hún fann fyrir sér mann dauðan, Þorbrand
Snorrason, og stóð hellusteinn í höfði honum.
She found a dead man on her way Thorbrand Snorri-son and a flat stone was in his head
 
Sverðið lá hjá honum og hún
tók það upp og býst að verja sig með.
A sword lay beside him and she took that up and prepared to
defend herself with it.
 
Þá koma Skrælingjar að henni. Hún
tekur brjóstið upp úr serkinum og slettir á sverðið. Þeir fælast við og
hlaupa undan og á skip sín og héldu á brottu. Þeir Karlsefni finna hana og
lofa happ hennar.
There came the Skraelings to her. She takes her breast from her shirt and smacks the sword with it (or smacks it with the sword??)
They became scared/fearful with this and ran to their ship and went away
Then Karlsefni and his men find her and praise her luck.
 
[this may have been a wonder to them - the natives - perhaps their women did not fight]
 
Tveir menn féllu af Karlsefni en fjórir af Skrælingjum en þó urðu þeir
Karlsefni ofurliði bornir.
Two men fell - of Karlsefni's but four (?) of the Skraelings - but they (Karlsefni's band) overcame a greater force  (lost that bit) [ and the CSOI seems to think more than four]
 
 
Fara þeir nú til búða sinna og íhuga hvað
fjölmenni það var er að þeim sótti á landinu.
They go now to their booths/tents and consider what a crowd of men attacked them on land
 
Sýnist þeim nú að það eina mun
liðið hafa verið er á skipunum kom an annað liðið mun hafa verið
þversýningar.
It seems to them to have been one crowd on the ship and not another (?greater) which may have been an illusion (CSOI)
 
Þeir Skrælingjar fundu og mann dauðan og lá öx hjá honum.
Those Skraelings found a dead man with an axe near him
 
Einn þeirra tók
upp öxina og höggur með tré og þá hver að öðrum og þótti þeim vera gersemi
og bíta vel.
One of them took up the axe and chopped a tree with it then each to another (all had a turn) and it seemed to them a great treasure and cut well
 
Síðan tók einn og hjó í stein og brotnaði öxin. Þótti honum þá
öngu nýt er eigi stóð við grjótinu og kastaði niður.
Then, one took it and cut at a stone and broke the axe. It seemed worthless that is did not work on a stone and he threw it away
 
Not very happy with this one - any advice / Critique welcome
Patricia