En er sjá stund var liðin sjá þeir sunnan fara mikinn fjölda skipa
Skrælingja svo sem

But when that time was past, they saw sailing from the south a great crowd
of Skraeling ships so as

straumur stæði. Var þá veift trjánum öllum rangsælis og ýla allir
Skrælingjar hátt upp. Þá

(the) current stood. Then (they) waved all poles opposite the sun and all
(the) Skraelings yelled very loudly. Then

tóku þeir rauða skjöldu og báru í mót.

they took red shields and carried (them) to meet (them).

Gengu þeir þá saman og börðust. Varð þar skothríð hörð. Þeir höfðu og
valslöngur Skrælingjar.

Then they went together and fought. There was a hard shower of missiles.
They, (the) Skraelings, had war slings (atlatl?).

Það sjá þeir Karlsefni og Snorri að þeir færðu upp á stöngum Skrælingjarnir
knött mikinn

They, Karlsefni and Snorri, see it, that they, the Skraelings, carried up to
a pole a great ball

og blán að lit og fló upp á land yfir liðið og lét illilega við þar er niður
kom.

and blue/black in colour and (it) flew up onto land over (the) crowd and
gave a hideous (noise?) there where it came down.

Við þetta sló ótta miklum yfir Karlsefni og á lið hans svo að þá fýsti
einskis annars en

With that great fear flew over Karlsefni and his men so that then none urged
another on but

halda undan og upp með ánni því að þeim þótti lið Skrælingja drífa að sér
öllum megin

to escape and up along (the) river because it seemed (the) crowd of
Skraelings drive them from all sides

og létta eigi fyrr en þeir koma til hamra nokkurra. Veittu þeir þar viðtöku
harða.

and (they) didn't stop before when they come to a certain crag. There they
gave hard resistance.

Freydís kom út og sá er þeir héldu undan. Hún kallaði: "Hví rennið þér undan
slíkum

Freydis came out and saw when they escaped. She called out, "Why do you run
away from such

auvirðismönnum, svo gildir menn er mér þætti líklegt að þér mættuð drepa þá
svo sem

worthless wretches, such is the value of? men who seemed to me likely that
you might kill them so as

búfé? Og ef eg hefði vopn þætti mér sem eg mundi betur berjast en einnhver
yðvar."

livestock? And if I had weapons seems to me as I would carry myself better
than any of you."

Þeir gáfu öngvan gaum hvað sem hún sagði. Freydís vildi fylgja þeim og varð
hún heldur

They gave no heed to that what she said. Freydis wished to follow them and
she became rather

sein því að hún var eigi heil. Gekk hún þá eftir þeim í skóginn en
Skrælingjar sækja að

delayed because she was not well (was pregnant). She went behind them into
the forest but the Skraelings looked for

henni. Hún fann fyrir sér mann dauðan, Þorbrand Snorrason, og stóð
hellusteinn í höfði

her. She found before her a man dead, Þorbrand Snorri's son, and a flat
rock (native spear or arrow point) stood in his head.

honum. Sverðið lá hjá honum og hún tók það upp og býst að verja sig með. Þá
koma

The sword lay near him and she took it up and prepared to defend herself
with (it). Then

Skrælingjar að henni. Hún tekur brjóstið upp úr serkinum og slettir á
sverðið. Þeir fælast

(the) Skraelings come at her. She takes (her) breast up out of the shirt
and slaps the sword on (it). They became fearful at

við og hlaupa undan og á skip sín og héldu á brottu. Þeir Karlsefni finna
hana og lofa happ hennar.

that and ran away and to their ship and steered away. They, Karlsefni (and
his men) find her and praise her luck.

Tveir menn féllu af Karlsefni en fjórir af Skrælingjum en þó urðu þeir
Karlsefni ofurliði

Two men fell from Karlsefni ('s men) but four from (the) Skraelings but
still they, Karlsefni (and his men) happened to get the best of (bornir?) an
overwhelming force.

bornir. Fara þeir nú til búða sinna og íhuga hvað fjölmenni það var er að
þeim sótti á

They go now to their booths and consider what a crowd of men it was which
attacked them

landinu. Sýnist þeim nú að það eina mun liðið hafa verið er á skipunum kom
an annað

on the land. It seems now to them to have been one crowd which came on
ships (rather) than another

liðið mun hafa verið þversýningar.

crowd (which) will have been a delusion (M & P).

Þeir Skrælingjar fundu og mann dauðan og lá öx hjá honum. Einn þeirra tók
upp öxina og

They, (the) Skraelings, also found a man dead and near him lay an axe. One
of them took up the axe and (one wonders how we know this)höggur með tré og þá hver að öðrum og þótti þeim vera gersemi og bíta vel.
Síðan tók

chopped a tree with (it) and then each to the other (others tried it also)
and seemed to them to be a great treasure and cut well. Afterwards one tookeinn og hjó í stein og brotnaði öxin. Þótti honum þá öngu nýt er eigi stóð
við grjótinu og kastaði niður.

and hewed into a stone and broke (the) axe. Then (it) seemed to him of no
use when it didn't work with the stones and cast (it) down.

Fred and Grace Hatton
Hawley Pa