Late with this due to a fried motherboard and lightly toasted cable modem.
Grace

Tóku þeir þau á skip sitt og fóru leiðar sinnar þar til er varð fjarðskorið.
Þeir lögðu

They took them on board their ship and went their way until when (the
coastline) became full of fjords. They put

skipunum inn á fjörðinn. Þar var ey ein út fyrir og voru þar straumar miklir
og um eyna.

the ship in into the firth. There was one island out before (it) and there
were also powerful currents around (the) island.

Þeir kölluð hana Straumsey. Fugl var þar svo margur að trautt mátti fæti
niður koma í

milli eggjanna.

They called it Current Isle. There were so many birds there that scarcely
might feet come down between the eggs.

Þeir héldu inn með firðinum og kölluðu hann Straumsfjörð og báru farminn af
skipunum

They steered in with the firth and called it Current Firth and carried the
cargo from the ships

og bjuggust þar um. Þeir höfðu með sér alls konar fé og leituðu sér þar
landsnytja. Fjöll

and settled themselves around there. They had with them all kinds of
livestock and sought for them there useful land. There were hills

voru þar og fagurt var þar um að litast. Þeir gáðu einskis nema að kanna
landið. Þar voru

there and fair it was to look upon about there. They heeded nothing except
to explore (the) land.

grös mikil.

There was much grass (or tall grass).

Þar voru þeir um veturinn og gerðist vetur mikill en ekki fyrir unnið og
gerðist illt til

They were there during the winter and (the) weather became severe and not
(having) granted before (Jones has "having made provisions") and (it) became
bad concerning

matarins og tókust af veiðarnar. Þá fóru þeir út í eyna og væntu að þar
mundi gefa

the food and (they were) deprived of hunting or fishing. Then they went out
to (the) island and hoped that there would give

nokkuð af veiðum eða rekum. Þar var þó lítið til matfanga en fé þeirra varð
þar vel. Síðan

something from hunting or fishing or driven (ashore). There was still
little by way of food gathering, but their animals did well there.
Afterwards

hétu þeir á guð að hann sendi þeim nokkuð til matfanga og var eigi svo brátt
við látið sem

they called on God that he (might) send them anything to gather for food and
(their prayer) was not so quickly allowed as

þeim var annt til.

to them was eager for.

Þórhallur hvarf á brott og gengu menn að leita hans. Stóð það yfir þrjú
dægur í samt. Á

Þórhall wandered away and men went to look for him. It stood (that way) for
three days all together.

hinu fjórða dægri fundu þeir Karlsefni og Bjarni hann Þórhall á hamargnípu
einni. Hann

On the fourth day they, Karlsefni and Bjarni, found him, Þórhall, at one
peak of a crag. He

horfði í loft upp og gapti hann, bæði augum og munni og nösum, og klóraði
sér og klípti

turned aloft up and he gaped, both eyes and mouth and nose, and scratched
himself and ??

sig og þuldi nokkuð. Þeir spurðu hví hann væri þar kominn. Hann kvað það
öngu skipta.

himself and muttered something. They asked why he were come there. He said
it didn't matter.

Bað hann þá ekki það undrast, kveðst svo lengst lifað hafa að þeir þurftu
eigi ráð fyrir

He bade them not to be astonished, declared of himself as long (as) he had
lived (as old as he was) that they needed not give him advice.

honum að gera. Þeir báðu hann fara heim með sér. Hann gerði svo.

They bade him go home with them. He did so.

Litlu síðar kom þar hvalur og drifu menn til og skáru hann en þó kenndu menn
eigi hvað

A little later a whale came there and people rushed to (it) and poked it
with a spear but still people didn't recognize what

hval það var. Karlsefni kunni mikla skyn á hvalnum og kenndi hann þó eigi.
Þenna hval

(kind of) whale it was. Karlsefni knew much knowledge of whales and still
he didn't recognize it. (The) food servants cooked that whale

suðu matsveinar og átu af og varð þó öllum illt af.

and (they) ate of (it) and still all became sick from (it).

Þá gengur Þórhallur að og mælti: "Var eigi svo að hinn rauðskeggjaði varð
drjúgari enn

Then Þórhall walks (up) and spoke, "Was (it) not so that the redbearded one
got the better ofKristur yðvar? Þetta hafði eg nú fyrir skáldskap minn er eg orti um Þór
fulltrúann.

your Christ? I had this (example) now for my poetry when I make verses
about Þór, trusting in him fully.Sjaldan hefir hann mér brugðist."

Seldom has he disappointed me."Og er menn vissu þetta vildu öngvir nýta og köstuðu fyrir björg ofan

And when people knew this none wished to eat and cast down from (the)
mountain?


og sneru sínu máli til guðs miskunnar. Gaf þeim þá út að róa og

and turned their cases to God's mercy. (Good weather) gave them then to row
out and


skorti þá eigi birgðir.

then not short of stores.Um vorið fara þeir inn í Straumsfjörð og höfðu föng af hvorutveggja

During the spring they go in into Straum Firth and had (good) fishing from
each of


landinu, veiðar af meginlandinu, eggver og útróðra af sjónum.

the land, hunting from the mainland, eggs and deep-sea fish from the sea.


Fred and Grace Hatton
Hawley Pa