I had several problems towards the end of this section.

Grace

6. kafli

Nú er frá því að segja að Þorsteinn Eiríksson vakti bónorð við Guðríði
Þorbjarnardóttur.

Now is to tell of it that Þorsteinn Eirik's son broached a question of
wooing with Gudrid Þorbjorn's daughter.Var því máli vel svarað bæði af henni og svo af föður hennar og er þetta að
ráðum gert að

This case was replied to positively both by her and also by her father and
when this was decidedÞorsteinn gekk að eiga Guðríði og var brúðkaupið í Brattahlíð um haustið.
Fór sú veisla

Þorsteinn went to marry Gudrid and the wedding feast was at Brattahlid in
the fall. This wedding feastvel fram og var mjög fjölmenn.

went off well and (there) was a great crowd.

Þorsteinn átti bú í Vestribyggð á bæ þeim er í Lýsufirði heitir. Sá maður
átti þar helming í

Þorsteinn had a farm in (the) Western Settlement in that town which is
called Bright Firth. This man had there by halves in a

búi er Þorsteinn hét. Sigríður hét kona hans. Fóru þau Þorsteinn heim í
Lýsufjörð og

farm who was called Þorsteinn. His wife was called Sigrid. They, both
Þorsteinn (and) Gudrid, went home to Bright Firth.

Guðríður bæði. Var þar vel við þeim tekið. Voru þau þar um veturinn.

They were warmly received. They stayed there during the winter.

Það gerðist þar til tíðinda að sótt kom í bæ þeirra er lítið var af vetri.
Garði hét þar

It continued until news that sickness came to their town when little was
from (the) winter

(winter had just begun). (The) overseer there was called Garda

verkstjóri. Hann var óvinsæll maður. Hann tók fyrst sótt og andaðist. Síðan
var skammt

he was an unfriendly man. He became sick first and died. Afterwards
(there)was scarcely (time)

að bíða að hver tók sótt að öðrum og önduðust.

to ask (as to) who became sick of (the) others and (who) died.

Þá tók sótt Þorsteinn Eiríksson og Sigríður kona Þorsteins. Og eitt kveld
fýsist hún að

Then Þorsteinn Eirik's son became sick and also Sigrid, (the other)
Þorsteinn's wife. And one evening she insisted on

ganga til garðs þess er stóð í gegnt útidyrum.

going to this yard which was next to the outer door.

Guðríður fylgdi og sóttu þær í mót dyrunum. Þá kvað Sigríður: "Ó."

Gudrid followed and they sought the door on returning. Then Sigrid said,
"Oh!"

Guðríður mælti: "Við höfum farið óhyggilega og áttu öngvan stað við að kalt
veður komi

Gudrid spoke, "We have gone imprudently and had no business (doing this)
with cold weather coming in

á og förum inn sem skjótast."

and (let us) go in immediately."

Sigríður svarar: "Eigi fer eg að svo búnu. Hér er liðið allt hið dauða fyrir
dyrunum og þar

Sigrid answers, "I will not go to this house. Here is all the people, the
dead, before the door and there

í sveit kenni eg Þorstein bónda þinn og kenni eg mig og er slíkt hörmung að
sjá."

in the crowd I recognize Þorsteinn, your husband and I recognize myself and
(it) is such an affliction to see.

Og er þetta leið af mælti hún: "Förum við nú Guðríður. Nú sé eg eigi liðið."

And when this passed off she spoke, "(Let us) go now Gudrid. Now I don't
see any people."

Var þá og verkstjórinn horfinn er henni þótti áður hafa svipu í hendi og
vilja berja liðið.

Then was also the overseer disappeared who seemed to her before to have a
whip in hand and wishes to whip (the) crowd.

Síðan gengu þær inn og áður morgunn kæmi var hún önduð og var ger kista að
líkinu.

Afterwards they went inside and before morning came she was dead and a box
was made for the body.

Og þann sama dag ætluðu menn út að róa og leiddi Þorsteinn þá til vara og í
annan lit fór

And that same day people intended to row out to sea and Þorsteinn lead them
to ?? and as it became dusk he wenthann að sjá um veiðiskap þeirra. Þá sendi Þorsteinn Eiríksson nafna sínum
orð að hann

to see about their catch (of fish). Then Þorsteinn Eirik's son sent his
namesake word that hekæmi til hans og sagði svo að þar var varla kyrrt og húsfreyja vildi færast
á fætur og vildi

would come to him and said to that there was scarcely quiet and (the) wife
wished to walk on (her) feet and wished (to be)undir klæðin hjá honum. Og er hann kom inn var hún komin á rekkjustokkinn
hjá honum.

under (the bed) clothes near him. And when he came in she was come to the
edge of the bed near him.Hann tók hana höndum og lagði bolöxi fyrir brjóstið.

He took her hand and struck (her with) a wood axe in front of (her) chest.Þorsteinn Eiríksson andaðist nær dagsetri. Þorsteinn bað Guðríði leggjast
niður og sofa en

Þorsteinn Eirik's son died near (the) end of the day. Þorsteinn asked
Gudrid to lay herself down and sleep but

hann kveðst vaka mundu um nóttina yfir líkunum. Hún gerir svo.

he said of himself (he) would watch during the night over the body. She did
so.

Guðríður sofnar brátt og er skammt leið á nóttina reistist hann upp
Þorsteinn og kveðst

Gudrid fell asleep quickly and when scarcely the night began, he rose up,
Þorsteinn, and declared of himself

vilja að Guðríður væri þangað kölluð og kveðst vilja mæla við hana: "Guð
vill að þessi

to wish that Gudrid were called at once and declared to wish to speak with
her, "God wishes that this

stund sé mér gefin til leyfis og umbóta míns ráðs."

hour be given to me to permit (me to) mend my affairs."

Þorsteinn gengur á fund Guðríðar og vakti hana og bað hana signa sig og
biðja sér guð

Þorsteinn goes to find Gudrid and woke her and asked her to bless herself
and ask Godhjálpa "Þorsteinn Eiríksson hefur mælt við mig að hann vill finna þig. Sjá
þú nú ráð fyrir,

to help her "Þorsteinn Eirik's son has spoken with me that he wishes to find
you. See you now a plan before

hvorgis kann eg fýsa."

I can urge neither."

Hún svarar: "Vera kann að þetta sé ætlað til nokkurra hluta þeirra sem síðan
eru í minni

She answers, "That this can be, be intended to any choice of theirs as
afterwards were in memoryhafðir, þessi hinn undarlegi hlutur, en eg vænti að guðs gæsla mun yfir mér
standa. Mun

had to this the remarkable choice(I couldn't make any sense of the
preceding), but I am accustomed that God's watch will stand over me.eg á hætta með guðs miskunn að mæla við hann því að eg má nú ekki forðast
mein til

I will risk with God's mercy to speak with him because I can now not escape
harm to myself.mín. Vil eg síður að hann gangi víðara. En mig grunar að það sé að öðrum
kosti."

I wish less that he walks in the wide world. But I guess that it be to
another choice??."
Fred and Grace Hatton
Hawley Pa