Eiríkur tók því máli seint að láta sið sinn en Þjóðhildur gekk skjótt undir
og lét gera

Eirik took to this matter slowly to allow religion time, but Þjóðhild
converted quickly and had a church built

kirkju eigi allnær húsunum. Var það hús kallað Þjóðhildarkirkja. hafði hún
þar fram

not near to the house. This house was called Þjóðhild's church. She had
her prayers there from (then on)

bænir sínar og þeir menn sem við kristni tóku en þeir voru margir.
Þjóðhildur vildi ekki

also those people who became Christians and they were many. Þjóðhild wished
not to

halda samfarar við Eirík síðan er hún tók trú en honum var það mjög í móti
skapi.

keep living with Eirik after that when she took (the) faith and to him it
was much against his mind.

Af þessu gerðist orð mikið að menn mundu leita lands þess er Leifur hafði
fundið. Var

From this arose much talk that men would seek this land which Leif had
found. There

þar formaður Þorsteinn Eiríksson, góður maður og fróður og vinsæll. Eiríkur
var og til

was chieftain Þorsteinn Eirik's son, a good and learned and friendly man.
Eirik was also

beðinn og trúðu menn því að hans gæfa mundi framast vera og forsjá. Hann var
þá fyrir

asked and people trusted it that his luck and foresight would be best. He
was (M&P have him reluctant at first, but I can't see where they get it)
then before

en kvað eigi nei við er vinir hans fýstu hann til. Bjuggu þeir skip það
síðan er Þorbjörn

but didn't say no to (it) when his friends urged him to (it). They prepared
that ship afterwards which Þorbjorn

hafði út haft og voru til ráðnir tuttugu menn. Höfðu þeir fé lítið en meir
vopn og vistir.

had had at sea and twenty men were to ?? They had few animals but more
weapons and provisions.

Þann morgun er Eiríkur fór heiman tók hann kistil og var þar í gull og
silfur. Fal hann það

That morning when Eirik went from home he took a chest and gold and silver
was in (it). He hid that

fé og fór síðan leiðar sinnar. Og er hann var skammt á leið kominn féll hann
af baki og

money and went on his way. And when he was scarcely come on (the) way, he
fell from (horse)back and

braut rif sín og lesti öxl sína og kvað við: "Ái, ái."

broke his ribs and injured his shoulder and said of (it), "Owie, owie (not
very Viking- sounding, but he probably couldn't decide which god's name to
take in vain, I guess)."

Af þessum atburð sendi hann konu sinni orð, að hún tæki féið á brott það er
hann hafði

From this event he sent his wife word that she (should) take (the) money
away that which he had

fólgið, lét þess hafa að goldið er hann hafði féið fólgið.

hidden, this caused to have in punishment when he had hidden (the) money.

Síðan sigldu þeir út úr Eiríksfirði með gleði og þótti vænt um sitt ráð. Þá
velkti lengi úti í

Afterwards they sailed away out of Eirik's firth with merriment and (it)
seemed likely to succeed concerning their plan. Then (they were) tossed
about for a long time out at sea

hafi og komu ekki á þær slóðir sem þeir vildu. Þeir komu í sýn við Ísland og
svo höfðu

and didn't come to that track as they wished. They came in sight of Iceland
and they (al)so met with

þeir fugl af Írlandi. Reiddi þá skip þeirra um haf innan, fóru aftur um
haustið og voru

land birds (Z) off Ireland. Then their ship was all tossed about the sea
(Z), (they) sailed back in the fall and weremæddir og mjög þrekaðir og komu við vetur sjálfan á Eiríksfjörð.

exhausted and very worn out and came with winter barely? to Eirik's Firth.

Þá mælti Eiríkur: "Kátari voruð þér í sumar er þér fóruð út úr firðinum en
nú erum vér og

Then Eirik said, "You were merry in summer when you sailed away out of the
firth but now we are ? (something missing?) and

eru nú þó mörg góð að."

are (is) now still much good to (come)."

Þorsteinn mælti: "Það er nú höfðinglegt bragð að sjá nokkuð ráð fyrir þeim
mönnum sem

Þorsteinn spoke, "It is now (the) mood of a chief to see any plan for those
men who

nú eru ráðlausir og fá þeim vistir."

now are shiftless and make them stay."

Eiríkur svarar: "Skal þín orð um þetta fara."

Eirik answers, "Your word shall prevail in this."

Fóru nú allir þeir er eigi höfðu áður vistir með þeim feðgum. Síðan tóku
þeir land og fóru heim.

Now they all went (home with them) who had not previously stayed with them,
father and son. Afterwards they took land and went home.

Grace
Fred and Grace Hatton
Hawley Pa