13. kafli

Bræður þrír eru nefndir til sögunnar. Hét einn Þórarinn, annar Ragi, þriðji
Glúmur. Þeir

Three brothers are named in the saga. The one, Þórarinn; another, Ragi;
third, Glúmur. They

voru synir Óleifs hjalta. Þeir voru virðingamenn miklir og vel auðgir að fé.
Þórarinn átti

were sons of Oleif (the) hilt. They were men of great distinction and
wealthy. Þórarinn had

það kenningarnafn að hann var kallaður Ragabróðir. Hann hafði lögsögu eftir
Hrafn

it (the) surname that he was called Cowardly?brother. He had (the position
of) law speaker after Hrafn

Hængsson. Hann var stórvitur maður. Hann bjó að Varmalæk og áttu þeir Glúmur


Hængsson. He was a very wise man. He lived at Warmbrook and they (he and)
Glúmur had a farm

saman. Glúmur hafði verið lengi í förum. Hann var mikill maður vexti og
sterkur og

together. Glúmur had been journeying for a long time. He was a very tall
man and strong and

fríður sýnum. Ragi var vígamaður mikill, bróðir þeirra. Þeir bræður áttu
suður Engey og Laugarnes.

good looking. Ragi, their brother, was a great fighting man. Those brothers
had south Meadow Island? And Hot Springs headland.

Þeir bræður töluðu, Glúmur og Þórarinn, og spurði Þórarinn Glúm hvort hann
ætlaði utan sem hann var vanur.

Those brothers talked, Glúmur and Þórarinn, and Þórarinn asked Glúm whether
he intended (to go) out (to sea) as he was accustomed.

Hann svaraði: "Hitt hafði eg nú heldur ætlað að hætta kaupferðum."

He anwered, "(As to) that I have now rather intended to cease trading
trips."

"Hvað er þér þá í skapi?" segir Þórarinn. "Vilt þú biðja þér konu?"

"What is then to you in mind?" says Þórarinn. "Do you wish to ask a wife
for yourself?"

"Það vildi eg," sagði Glúmur, "ef eg gæti vel fyrir mér séð."

"I wish that," said Glúmur, "If I get well ???"

Þá taldi Þórarinn upp konur þær sem voru í Borgarfirði ógiftar og spurði ef
hann vildi

Then Þórarinn tallied up those unmarried women who were in Borgar firths and
asked if he wished

nokkura eiga af þeim "og mun eg ríða til með þér."

to have any of them "and I will ride to (assist with the proposal) with
you."

Hann svaraði: "Enga vil eg þessa eiga."

He answered, "I want to have none of those."

"Nefn þú þá að því þá er þú vilt eiga," segir Þórarinn.

"Name you then to that (one) then who you wish to have," says Þórarinn

Glúmur svaraði: "Ef þú vilt það vita þá heitir hún Hallgerður og er dóttir
Höskulds í Dölum vestur."

Glúmur answered, "If you wish to know it then she is called Hallgerd and is
Hoskuld's daughter in the west dales."

"Eigi er nú það sem mælt er," segir Þórarinn, "að þú látir þér annars víti
að varnaði. Gift var hún manni og réð hún þeim bana."

"Is it not now as is said," says Þórarinn, " that you allow yourself to be
warned by another's woe (Z). She was married to men and she planned death
for them."

Glúmur mælti: "Má að hana hendi eigi slík ógifta í annað sinn. Og veit eg
víst að hún

Glúmur spoke, "May to her (in her ) hands not (come?) such bad luck another
time. And I know for certain that she

ræður eigi mér bana. En ef þú vilt mér nokkura sæmd veita þá ríð þú til með
mér að biðja konunnar."

would not plan death for me. But if you wish for me to know any honour then
you ride with me to ask for the woman."

Þórarinn mælti: "Ekki mun mega við gera. Það mun verða fram að koma sem
ætlað er."

Þórarinn spoke, "I will not be able to do (it). It will be from (now on?)
to come as is expected."

Oft kom Glúmur á um þetta mál við Þórarin en hann fór lengi undan. En þar
kom um

Glúmur often brought up (the) issue with Þórarin but he declined. But there
came about (a change?) atsíðir að þeir söfnuðu að sér mönnum og riðu tuttugu saman vestur til Dala og
komu á

last that they gathered to themselves men and rode twenty together west to
Dales and came toHöskuldsstaði og tók Höskuldur vel við þeim og voru þeir þar um nóttina. En
snemma

Hoskuld's Stead and Hoskuld received them well and they were there over the
night. But earlyum morguninn sendir Höskuldur eftir Hrúti og kom hann þegar og var Höskuldur
úti fyrir

in the morning, Hoskuld sent for Hrut and he came at once and Hoskuld was
outside beforeer hann reið í tún. Höskuldur segir Hrúti hvað þar var komið manna.

he rode into (the) home meadow. Hoskuld tells Hrut what sort of men were
(had) come.


Fred and Grace Hatton
Hawley Pa