I had many problems this time. What the heck is or are gerdinni???
Grace

"Því er eg hér kominn," sagði Ósvífur, "að eg vil beiða þig sonarbóta."

"It is (why) I am come here," said Osvif, "that I wish to ask you for
compensation for my son."

Höskuldur svaraði: "Eigi drap eg son þinn og eigi réð eg honum bana en þó
heldur þig

Hoskuld answered, "I did not kill your son and I did not plan death for him
although rather to you

vorkunn til að leita á nokkurn."

excuse to seek something.

Hrútur mælti: "Náið er, bróðir, nef augum. Og er nauðsyn að drepa niður illu
orði og bæta

Hrut spoke, "Nose is near kin to eyes, (Z) brother. And (there) is need to
slay down evil words and offer

honum son sinn og rífka svo ráð fyrir dóttur þinni. Er sá einn til að þetta
orðtak falli niður

to him (something for?) his son and thus mend (the) lot for your daughter.
When such a one to this gossip? falls down?

sem skjótast því að þá er betur að hér sé fátt til talað."

as quickly as possible because then (it) is better that here is less to talk
(about)."

Höskuldur mælti: "Vilt þú þá gera um málið?"

Hoskuld spoke, "Do you want then to arbitrate about (the) claim."

"Það vil eg," segir Hrútur, "og mun eg ekki hlífa þér í gerðinni því að ef
satt skal tala þá

"That I wish," says Hrut, "and I will not protect you in the doing? because
if talk is of reconciliation then

hefir dóttir þín ráðið honum banann."

has your daughter planned death for him."

Þá setti Höskuld dreyrrauðan og mælti ekki nokkura hríð. Síðan stóð hann upp
og mælti

Then Hoskuld turned red and spoke not for a little while. Afterwards he
stood up and spoke to

til Ósvífurs: "Vilt þú nú handsala mér niðurfall að sökinni?"

Osvif, "Do you wish now my handshake to sink (the) dropping (of the case?)"

Ósvífur stóð upp og mælti: "Eigi er það jafnsætti að bróðir þinn geri um. En
þó hefir þú

Osvif stood up and spoke, "It is not an agreement on even terms that your
brother arbitrates about. Although you have

svo vel til lagið Hrútur að eg trúi þér vel til málsins."

so well (made) good order (of it) Hrut that I trust you well to (the) suit."

Síðan tók hann í hönd Höskuldi og sættust þeir svo á málið að Hrútur skyldi
gera og lúka

Afterwards he took Hoskuld by (the) hand and they reconciled with each other
that Hrut should arbitrate and opened

upp gerðinni áður Ósvífur færi heim.

? before Osvif went home.

Síðan gerði Hrútur og mælti: "Fyrir víg Þorvalds geri eg tvö hundruð
silfurs" - það þóttu

Afterwards Hrut did and spoke, "For Þorvald's slaying I grant two hundred
(in) silver - it

þá vera góð manngjöld - "og skalt þú gjalda þegar bróðir og leysa vel af
hendi."

seems then to be good weregild " and you shall repay at once brother and
loose (it) well from (your) hands."

Höskuldur gerði svo. Þá mælti Hrútur til Ósvífurs: "Eg vil gefa þér skikkju
góða er eg hafði út."

Hoskuld did so. Then Hrut spoke to Osvif, " I will give you a good cloak
which I had out?."

Hann þakkaði honum gjöfina og undi nú vel við þar sem komið var og fór heim.

He thanked him for the gift and marveled now (how?) as well (matters) were
(had) turned out therewith and went home.

Litlu síðar komu þeir þannug Hrútur og Höskuldur og skiptu fé því sem þar
stóð saman

A little later they came, Hrut and Hoskuld, and arranged money it as there
stood together

og urðu þeir Ósvífur á það vel sáttir og fóru heim með féið og er nú Ósvífur
úr sögunni.

And they were (concerning) Osvif in it well satisfied and went home with
(the) money and Osvif is now out of the story.

Hallgerður beiddi Höskuld að Þjóstólfur skyldi fara heim. Höskuldur veitti
henni það og

Hallgerd asked Hoskuld that Þjóstólfur should go home. Hoskuld granted her
that and

var lengi margt talað um víg Þorvalds.

(there) was (for a) long (time) much talk about Þorvald's slaying.

Fé Hallgerðar gekk fram og gerðist mikið.

(the) money Hallgerd went from (she went thru it?) and much happened?
Fred and Grace Hatton
Hawley Pa