Nú tók Svanur til orða og geispaði mjög: "Nú sækja að fylgjur Ósvífurs."
Now took Svan to speak (began to speak) - and yawned greatly (there was a choice next and I chose an alternative) Now are Osvif's fetches come visiting (?sarcasm)  Note 1
 
Þá spratt Þjóstólfur upp og tók öxi sína.
Thjostolf leaped up and took/grabbed his axe

Svanur mælti: "Gakk þú út með mér. Lítils mun við þurfa." Síðan gengu þeir út báðir.
Svan spoke "Come (imp) you out with me We need (but) little" (i.e we are not in need - to hurry)

Svanur tók geitskinn eitt og veifði yfir höfuð sér og mælti:
Svan took a goatskin  and waved it round his head and spoke   (spell casting)

Verði þoka, og verði skrípi, og undr öllum þeim, er eftir þér sækja.
Let there be fog, and let there be monsters, and wonders (?weird stuff)
to those who seek you

Nú er frá því að segja að þeir ríða á hálsinn Ósvífur og hans förunautar. Þá
kom þoka mikil í mót þeim.
Now it is to (speak of) Osvif and his followers Note two   (They) ride over the ridge
and a great fog came on them

Ósvífur mælti: "Þessu mun Svanur valda og væri vel ef eigi fylgdi meira illt"
Osvif said "This will be Svan's doing and it were well (?lucky) if nothing worse
(no further ill) follows

Litlu síðar brá svo miklum sorta fyrir augu þeim að þeir sáu ekki og féllu
þeir þá af baki
Shortly after (there was) so great a fog before their eyes that they (could)
not see and they fell from horse back

og týndu hestunum og gengu í fen ofan sjálfir en sumir í skóginn svo að þeim
hélt við meiðingar
and lost the horses and went down into the fen/bog itself and some in the forest
and they were hurt (?injured)

 Þeir töpuðu af sér vopnunum
They (also !!! ) lost their weapons.

Þá mælti Ósvífur: "Ef eg fyndi hesta mína og vopn þá mundi eg aftur hverfa."
Then said Osvif "If I (could) find my horse and weapons  I would turn back"

Og er hann hafði þetta mælt þá sáu þeir nokkuð og fundu hesta sína og vopn.
And when he had said that they saw they a little (well - some) and found his horse and weapon (sing)
Þá eggjuðu margir á að enn skyldi við leita um atreiðina og var það gert og urðu þeim
þegar hin sömu undur. Og fór svo þrem sinnum.
Then many urged that they renew  the search and when that was done  and the same
weird sights appeared to them   And this happened three times   (some folk never learn)

Þá mælti Ósvífur: "Þó að förin sé eigi góð þá skal þó nú aftur hverfa. Nú
skulum vér gera
Then Osvif spoke "Though our trip has led to no good (success) then shall we turn back
(like in spite of no success - we should go back)

Nú skulum vér gera ráð vort í annan stað og hefi eg það helst í hug mér að fara og finna
Höskuld föður Hallgerðar
Now we shall have another plan and I have this most in my mind to go to meet
Hoskuld, Hallgerð's Father

og beiða hann sonarbóta því að þar er sæmdar von sem nóg er til."
and ask him for weregild for my son - so there we we look (for honour?)  where there is enough of it

Síðan riðu þeir til Breiðafjarðardala og er nú ekki fyrr frá að segja en
þeir koma á Höskuldsstaði.
Afterwards they rode to Broad Fjord Dale and then is  nothing forward to tell
until they came to Hoskuld's Place
 
Þar var þá fyrir með Höskuldi Hrútur bróðir hans. Ósvífur
kvaddi út Höskuld og Hrút.
Then was present (there) before - with Hoskuld,  Hrut his brother
Osvif called out Hoskuld and Hrut
 
 Þeir gengu út báðir og heilsuðu Ósvífri en síðan gengu þeir
á tal
They both went out and greeted Osvif and afterwards went to talk.

Höskuldur spurði Ósvífur hvaðan hann kæmi að. Hann kveðst hafa farið að
leita Þjóstólfs og fundið hann eigi.
Hoskuld asked where he had come from, He  told what has happened on the trip
 to catch Thjostolf  but did not find him

Höskuldur kvað hann kominn mundu norður á Svanshól "og er það eigi allra
manna að sækja hann þangað."
Hoskuld said he (Thjostolf) would have come North to Svan's Hill
"and it is not for everybody to pursue him thither"
 
Note 1. and note 2.  I have seen a translation of "Followers" in both cases  - in print -
but chose differently because it struck me that Svan  being said to be a Seið-man would
have likely referred to the other men as fetches - for sarcasm's sake but the person who
is telling the story would have kept "followers"  -  well differently - for to be polite  IMO !!
 
I really hope this time I've done better because it was so enjoyable
Allir Bestum Kveðjum
Patricia