Nú tók Svanur til orða og geispaði mjög: "Nú sækja að fylgjur Ósvífurs."

Now Swan started speaking and gaped? much, "Now seek to (find you?) Osvif's
followers?"

Þá spratt Þjóstólfur upp og tók öxi sína.

Then Þjóstólfur sprang up and took his ax.

Svanur mælti: "Gakk þú út með mér. Lítils mun við þurfa."

Swan spoke, "You go out with me. We will need little."

Síðan gengu þeir út báðir.

Afterwards they both went out.

Svanur tók geitskinn eitt og veifði yfir höfuð sér og mælti:

Swan took a goat's skin and swung (it) over his head and spoke,

Verði þoka

og verði skrípi

og undr öllum þeim

er eftir þér sækja.Be fog and be a monster ? and a wonder to all those who seek after you.

Nú er frá því að segja að þeir ríða á hálsinn Ósvífur og hans förunautar. Þá
kom þoka mikil í mót þeim.

Now of it (is) to say that they, Osvif and his companions, ride to the
ridge. Then came a great fog towards them.

Ósvífur mælti: "Þessu mun Svanur valda og væri vel ef eigi fylgdi meira
illt."

Osvif spoke, "This will be Swan's doing and (it) were well if not more evil
followed."

Litlu síðar brá svo miklum sorta fyrir augu þeim að þeir sáu ekki og féllu
þeir þá af baki

A little later ? so great a black cloud (was) before their eyes that they
saw not and they fell then from (the) backs (of their horses)

og týndu hestunum og gengu í fen ofan sjálfir en sumir í skóginn svo að þeim
hélt við

and lost the horses and went down themselves in a bog and some into the
forest so that they sustained injuries.

meiðingar. Þeir töpuðu af sér vopnunum.

They lost from themselves the weapons.

Þá mælti Ósvífur: "Ef eg fyndi hesta mína og vopn þá mundi eg aftur hverfa."

Then Osvif spoke, " If I (could) find my horse and weapons then I would turn
back."

Og er hann hafði þetta mælt þá sáu þeir nokkuð og fundu hesta sína og vopn.
Þá eggjuðu

And when had had said that, then they saw somewhat and found their horses
and weapons. Then many egged

margir á að enn skyldi við leita um atreiðina og var það gert og urðu þeim
þegar hin sömu

greatly on that ? should with search ? and was that done and it was to them
at once the same wonder.

undur. Og fór svo þrem sinnum.

And so it went three times.

Þá mælti Ósvífur: "Þó að förin sé eigi góð þá skal þó nú aftur hverfa. Nú
skulum vér gera

Then Osvif spoke, "Although to travels I see no good then shall yet now turn
back. Now we shall

ráð vort í annan stað og hefi eg það helst í hug mér að fara og finna
Höskuld föður

scarcely make up our mind on the other hand (Z) and I have it most of all
in my mind to go and find Hoskuld, Hallgerd's father

Hallgerðar og beiða hann sonarbóta því að þar er sæmdar von sem nóg er til."

and ask him for weregild because there where honours ? is (are) as enough
to."

Síðan riðu þeir til Breiðafjarðardala og er nú ekki fyrr frá að segja en
þeir koma á

Afterwards they rode to Wide Fjords Dales and now not before about to say
when they came to

Höskuldsstaði. Þar var þá fyrir með Höskuldi Hrútur bróðir hans. Ósvífur
kvaddi út

Hoskuld's Stead. There was then beforehand with Hoskuld, Hrut, his brother.
Osvif summoned

Höskuld og Hrút. Þeir gengu út báðir og heilsuðu Ósvífri en síðan gengu þeir
á tal.

Hoskuld and Hrut out. They both went out and greeted Osvif and afterwards
they went to talking.

Höskuldur spurði Ósvífur hvaðan hann kæmi að. Hann kveðst hafa farið að
leita

Hoskuld asked Osvif what he came for. He told what had happened on (the)
journey

Þjóstólfs og fundið hann eigi.

(to catch) Þjóstólfur and (said) he didn't find him.

Höskuldur kvað hann kominn mundu norður á Svanshól "og er það eigi allra
manna að sækja hann þangað."

Hoskuld said he (Þjóstólfur) would (have) come north to Swan's Hill, " and
it is not to all men to seek him thither."

Fred and Grace Hatton
Hawley Pa