I had some difficulties in a couple of places. Did she lock up the chests
or empty them? Two verbs spelled the same way (sigh).

GraceHallgerður var úti og mælti: "Blóðug er öx þín. Hvað hefir þú unnið?"

Hallgerd was out(side?) and spoke, " Bloody is thine ax. What have you
done?"

"Nú hefi eg það að gert," segir hann, "að þú munt gefin vera í annað sinn."

"Now I have done it, " says he, "that you will be given another time."

"Dauðan segir þú mér Þorvald þá," segir hún.

"You tell me Thorvald (is) dead then," says she.

"Svo er," sagði hann, "og sjá þú nú nokkurt ráð fyrir mér."

"So (he) is," he said, " and do you see now anything (in terms of) advice
for me."

"Svo skal vera," sagði hún. "Eg vil senda þig norður til Bjarnarfjarðar á
Svanshól og mun

"So shall (it) be," said she. "I wish to send you north to Bears' Fjords at
Swan's Hall and Swan

Svanur taka við þér báðum höndum. Er hann svo mikill fyrir sér að þangað
sækir þig engi."

receives you with both hands. When (since?) he is so great in himself none
(will) seek you thither."

Hann söðlaði hest er hann átti og steig á bak og reið norður til
Bjarnarfjarðar á Svanshól

He saddled a horse which he had and mounted and rode north to Bear Fjords to
Swan's Hall

og tók Svanur við honum báðum höndum og spurði hann að tíðindum. En
Þjóstólfur segir honum víg Þorvalds með þeim atburðum er orðið höfðu.

and Swan received him with both hands and asked him (the) news. And
Þjóstólfur tells him of Þorvald's death with those events which had
happened.

Svanur mælti: "Slíkt kalla eg menn er eigi láta sér allt í augu vaxa að gera
og mun eg því heita þér ef þeir sækja þig hingað að þeir skulu fá af því
hina mestu svívirðing."

Swan spoke, " I summon men who do not exaggerate much to do? and I will
promise it you if they seek you hither that they shall make from it the
greatest dishonour."

Nú er þar til máls að taka er Hallgerður er að hún kvaddi til ferðar með sér
Ljót hinn

Now it must be told when Hallgerd is that she summoned to (the) travels with
hersvarta frænda sinn og bað hann söðla hesta þeirra "og vil eg ríða heim til
föður míns."

Ljót (Ugly?) the black, her kinsman, and bade him saddle their horses, "and
I will ride home to my father."

Hann bjó ferð þeirra. Hún gekk til kistna sinna og lauk upp og lét kalla til
sín alla

He readied their journey. She went to her chests and shut (or emptied?
them) and had summoned to her all her

heimamenn sína og gaf þeim nokkura gjöf öllum en þeir hörmuðu hana allir.

household men and gave them all a certain gift and they were all distressed
(about) her (leaving).

Nú reið hún þar til er hún kom á Höskuldsstaði og tók faðir hennar við henni
vel því að hann hafði eigi spurt tíðindin.

Now she rode until when she came to Hoskuld's place and her father received
her well because he had not heard (the) news.

Höskuldur mælti til Hallgerðar: "Hví fór eigi Þorvaldur með þér?"

Hoskuld spoke to Hallgerd, "Why didn't Þorvaldur travel with you?"

Hún svaraði: "Dauður er hann."

She answered, "He is dead."

Höskuldur mælti: "Þjóstólfur mun því valda."

Hoskuld spoke, "Þjóstólfur will be the cause of it."

Hún sagði svo vera.

She said so (it would) be.

Höskuldur mælti: "Það mun mér síst í tauma ganga er Hrútur segir mér að hér
mundi til

Hoskuld spoke, "It will be a failure to me when (since) Hrut tells me that
here would

mikillar ógiftu draga um kaup þessi en ekki mun týja að saka sig um orðinn
hlut."

result in great bad luck about this marriage but no doubt for his sake
?about (the) choice happened???"

Nú er þar til máls að taka er förunautar Þorvalds eru að þeir biðu til þess
er skip komu að

Now it must be told when Þorvald's companions were that they wait until this
when (the) ship came to

landi. Þeir sögðu víg Þorvalds og báðu sér skips inn til lands. Þeim var léð
þegar. Og reru

land. They told of Þorvald's death and asked for themselves (for
permission for their) ship to land. To them (it) was allowed immediately.
And they rowed

þeir inn að Reykjanesi og fundu Ósvíf og sögðu honum tíðindin.

Into Reykja Head and found Osvif and told him (the) news.

Hann mælti: "Illa gefast ills ráðs leifar. Og sé eg nú allt eftir hversu
farið hefir.

He spoke, "Evil results? in leaving behind evil counsel? And I see now
after all how (it) has gone."

Hallgerður mun hafa sendan Þjóstólf til Bjarnarfjarðar en hún mun riðin
heim til föður

Hallgerd will have sent Þjóstólf to Bear Fjords and she will (have) ridden
home to her father.síns. Skulum vér nú safna liði og sækja hann norður þangað."

We shall now gather followers and seek him (up) north thither."

Þeir gerðu svo og fóru í liðsbón. Varð þeim gott til manna og riðu til
Steingrímsfjarðar og

They did so and made a prayer for help. It was good for them (in terms
of ) men and (they) rode to Stone Face Fjord andtil Ljótárdals og þaða n til Selárdals og svo til Bassastaða og þaðan um
hálsinn til Bjarnarfjarðar.

to Uglys' dale and thence to Seal dale and so to Bear place and thence
around the neck to Bears Fjord.
Fred and Grace Hatton
Hawley Pa