Saami substrate *sala- "large island"

From: tgpedersen
Message: 50268
Date: 2007-10-12

Bent Jørgensen: Stednavneordbog, on the island of Sjælland (Zealand)
"
69. Sjælland, isl. skjaldekvad c. 950 Selund, senere vn. former
Sjaland, Sjoland er folkeetymologiske omdannelser efter ordet sø +
land. I VJb 1231 skrives Sialand, Syaland, først i 16-1700-t. bliver
ubrudte former almindelige: Seland, Sæland. Navnet er dannet med
suffiks -und af dyrenavnet sæl (reg. D: SÆL 3). ... [and then a lot of
unconvincing etymologies]
"

From 'An essay on substrate studies and the origin of Saami'
"
6. sáll- 'major island in the sea' (< PS *sa:l-) || Sállan : Sállam-
(Ákn/Hám) || Sállan : Sállam- (MVá) || Sállir (Norw. Kvaløy, earlier
Salarøy ? < Saami) [| Dávdnesálla ? < *ta:vme:-sa:lë, cf Norwegian
Tamsøy (< Saami) (Lea).
The element sáll(a)- appears in four island names. The first three of
these denote major islands in the sea, and even the fourth,
Dávdnesálla, belongs to the largest island in the fjord Porsángu.
"


Torsten