Re: [tied] Re: Odp: The relationship between Spanish, Galician, an

From: Miguel Carrasquer
Message: 25927
Date: 2003-09-20

On Fri, 19 Sep 2003 18:38:51 +0000, siglo_20th_century
<siglo_20th_century@...> wrote:


This is a thread from 1999, which may be appropriate on account of your
username, but why revive it when you have nothing of substance to say about
the subject?


>> Alguns catalans, perpètuament girats cap al
>passat, pensen que el futur de Catalunya està  tancat i barrat.
>Altres catalans creuen que Catalunya és distingeix per la
>possibilitat d'un continu renaixement: que Catalunya, en una
>paraula, és eterna. Ni els uns ni els altres no fan el que haurien
>de fer els catalans: tocar de peus a terra. Els primers, per manca
>de confiança. Els darrers, per excés d'il·lusió.
>>
>> Piotr

"és distingeix" should be "es distingeix"

=======================
Miguel Carrasquer Vidal
mcv@...